Др. Слаѓана Велков за вакцинацијата кај децата

Видео клипови

ноември 19, 2013

Погледнете ги објаснувањата на др. Слаѓана Велков за и околу вакцинацијата кај децата во нејзиното учество во емисијата на Јанко – Јади бурек. Нејзините изјави несомнено предизикаа бура од реакции каде што мислењата останаа поделени – едни фрапирано ја прифаќаат нејзината теорија и факти дека вакцините се повеќе штетни отколку здрави, додека други без двоумење го отфрлаат нејзиниот пристап поради низа од причини.

Бидејќи оваа тема предизвика низа од интереси кај нашите читатели, решивме дел од нејзиното гостување да го прикажеме за сите оние кои го пропуштиле, а имаат интерес да го слушнат.


Leave a Reply